Kapittel 15 – Tolkning i modeller / Semantikk for førsteordens logikk