Kapittel 14 – Representasjon av kvantifiserte utsagn / Fellestimer H16

Fellestime 2 - Oppgaver og perspektiver

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Utsagnslogikk og setningslogikk er det samme.

  • 00:00  De gamle grekerne og bevis og utsagnslogikk
  • 12:36  Logiske slutninger
  • 13:23  Hvilke deler av språket skal skilles ut som logiske konstanter?
  • 14:46  Noen ting som ikke fanges inn av utsangslogikk og førsteordens logikk
  • 17:35  Eksamensoppgave om representasjon med første-ordens formler
  • 47:21  Oppgave 14.4
  • 54:57  Domenebegrensinger; hvordan representere uttrykk på formen "alle ... er ... " og "det finnes ... som ..."
  • 1:04:21  Domener og tolkninger (kapittel 15-stoff)
  • 1:06:02  Tolkninger og gyldighet