Kapittel 14 – Representasjon av kvantifiserte utsagn / Repetisjon av førsteordens språk