Kapittel 14 – Representasjon av kvantifiserte utsagn / Valg av førsteordens språk

Eksempel: Et annet språk for tallteori

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

La oss utvide språket i videoen slik at alle naturlige tall er konstantsymboler. Vi tolker de andre symbolene på «den naturlige måten», og tolker mindre enn- og større enn-relasjonsymbolene til å stå for ekte mindre enn- og ekte større enn-relasjonene på naturlige tall (altså slik at $(4 \lt 4)$ tolkes som usann og $(4 \lt 5)$ tolkes som sann).

Hvilken formel uttrykker at det finnes et tall som er større enn 1000 og mindre enn 2000?

Test deg selv

Hvilken formel uttrykker at hvis et tall er mindre enn et annet tall, og dette andre tallet igjen er mindre enn et et tredje tall, er det første tallet mindre enn det siste? (Med andre ord, hvilken formel uttrykker at ekte mindre enn-relasjonen er transitiv?)

Test deg selv

Hvilken formel uttrykker at hvis et tall er ekte større enn et annet tall, så er ikke dette andre tallet ekte større enn det første tallet? (Med andre ord, hvilken formel uttrykker at ekte større enn-relasjonen er asymmetrisk?)