Kapittel 14 – Representasjon av kvantifiserte utsagn / Valg av førsteordens språk