Kapittel 14 – Representasjon av kvantifiserte utsagn / Syntaktiske egenskaper knyttet til frie variabler

Definisjon: Frie variabler og lukkede formler

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Hvilke variabler er frie i følgende formel? (Her er $a$ og $b$ konstantsymboler og $x$, $y$ og $z$ variabler.)

$$\forall x \exists z (Pxy \land Pyz)$$

Test deg selv

Hvilke variabler har minst en fri forekomst i følgende formel?

$$\forall y Pxy \rightarrow \exists x \exists y Qxyz$$

Test deg selv

Hvilke av følgende formler er lukkede?