Kapittel 13 – Førsteordens språk / Oppsummering så langt og introduksjon