Kapittel 12 – Strukturell induksjon / Tilbakeblikk på rekursivt definerte funksjoner