Kapittel 12 – Strukturell induksjon / Strukturell induksjon på bitstrenger