Kapittel 11 – Matematisk induksjon / Tilbake til eksperimentet