Kapittel 11 – Matematisk induksjon / Tilbake til eksperimentet

Et induksjonsbevis steg for steg

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Her er det lurt å se nøye på hvordan Roger bruker induksjonshypotesen i induksjonssteget, altså hvordan han bruker antagelsen om at summen av de $n$ første oddetallene til og med $2n - 1$ er lik $n^2$. Det å finne ut hvordan man kan bruke induksjonshypotesen til å utføre induksjonssteget er som regel der utfordringen ligger i å gjennomføre et induksjonsbevis. Dette er altså å finne ut hvordan man kan bruke $P(n)$ (induksjonshypotesen) til å vise $P(n+1)$.