Kapittel 11 – Matematisk induksjon / Matematisk induksjon

Verdt å merke seg

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Hvis du har vist at en påstand om naturlige tall $P(n)$ er sann for $n = 17$ og at hvis påstanden er sann for et vilkårlig naturlig tall $k$ så er den sann for $k + 1$, hva har du da vist?