Kapittel 11 – Matematisk induksjon / Matematisk induksjon

Definisjon: Matematisk induksjon

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Tidligere formulerte vi påstanden om at for alle naturlige tall $n$ er summen av de $n$ første oddetallene lik $n^2$. Hvis vi skal bevise denne påstanden ved matematisk induksjon, hva vil være induksjonssteget i beviset?

Utfordring

La oss tenke oss at vi klarer å bevise de to punktene fra forrige Test deg selv-oppgave:

  1. IN1150-studenten som står lengst til venstre har superkrefter.

  2. Hvis en vilkårlig IN1150-student i rekken har superkrefter, så har den neste studenten til høyre superkrefter.

Et bevis for punkt 1 ville vært basissteget og et bevis for punkt 2 vært
induksjonssteget i et induksjonsbevis for at alle studentene i rekken har
superkrefter.

Hva ville vært induksjonshypotesen i dette beviset?

Utfordring

La oss igjen se på påstanden om at summen av de $n$ første oddetallene er lik $n^2$. Vi kan bevise dette ved å vise at det første oddetallet, $1$, er lik $1^2$ (basissteget), og at hvis summen av de $n$ første oddetallene er lik $n^2$ der $n$ er et vilkårlig naturlige tall, så er summen av de $n + 1$ første oddetallene lik $(n+1)^2$ (induksjonssteget).

Hva ville vært induksjonshypotesen i et slikt bevis?