Kapittel 10 – Rekursive funksjoner / Fellestime V18