Kapittel 10 – Rekursivt definerte funksjoner / Introduksjon