Kapittel 9 – Tillukninger og induktivt definerte mengder / Kapitteltest

Kapitteltest – Kapittel 9

Oppgave

Hvilke av påstandene er sanne?

Oppgave

La mengden $M$ være definert induktivt som den minste mengden slik at $5 \in M$, og hvis $x \in M$, så $x+3 \in M$. Hva er sant?

Oppgave

Hvilke er sanne?

Oppgave

La $S$ være et språk over $\{\str{a}, \str{b} \}$ definert induktivt som den minste mengden slik at $\str{a} \in S$ og hvis $t\str{a} \in S$ så $t\str{abb} \in S$ og hvis $t\str{bb} \in S$ så $t\str{bba} \in S$, der $t$ er plassholder for en streng.