Kapittel 9 – Tillukninger og induktivt definerte mengder / Bitstrenger

Definisjon: Bitstreng

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Hvor mange bitstrenger vil det være i det neste «skallet» i figuren?