Kapittel 9 – Tillukninger og induktivt definerte mengder / Alfabeter, tegn, strenger og formelle språk

Definisjon: Konkatenering

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

La språket $S$ være definert som den minste mengden slik at $\Lambda \in S$, og hvis $x \in S$, så $\text{a}x\text{b} \in S$.

Hvilke av disse strengene er elementer i $S$?

Test deg selv

La språket $T$ være definert som den minste mengden slik at $\text{c} \in T$, og hvis $x \in T$, så $x\text{a} \in T$ og $\text{b}x\text{b} \in T$.

Hvilke av disse strengene er elementer i $T$?