Kapittel 9 – Tillukninger og induktivt definerte mengder / Alfabeter, tegn, strenger og formelle språk