Kapittel 9 – Tillukninger og induktivt definerte mengder / Lister og binære trær

Definisjon: Binært tre

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

La oss ta utgangspunkt i det binære treet $B = (((❪❫, 1, ❪❫), 0, ❪❫), 2, (❪❫, 1, ❪❫))$ over mengden $\set{0, 1, 2}$. Vi kan tenke oss at vi lager nye binære trær lag for lag slik vi gjorde med utsagnslogiske formler. La oss kalle det innerste laget for lag $0$ (der finner vi $❪❫$, det tomme treet), det neste laget for lag $1$ (der finner vi $(❪❫, 0, ❪❫), (❪❫, 1, ❪❫)$ og $(❪❫, 2, ❪❫))$, det neste laget lag $2$, og så videre. I hvilket lag finner vi det binære treet $B$?