Kapittel 9 – Tillukninger og induktivt definerte mengder / Tallmengder

Tallmengder

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Hvilket tall skal vi sette inn for $y$ for at definisjonen under skal gi oss mengden $M = \{..., -11, -7, -3, 1, 5, 9, 13, ...\}$?

La $M$ være den minste mengden slik at

  • $1 \in M$ og
  • hvis $x \in M$, så $x + y \in M$ og
  • hvis $x \in M$, så $x - y \in M$.