Kapittel 9 – Tillukninger og induktivt definerte mengder / Induktivt definerte mengder

Definisjon: Induktivt definert mengde

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Utfordring

$M$ er den minste mengden slik at

  • $1 \in M$ og
  • hvis $x \in M$, så $x + 2 \in M$ og
  • hvis $x \in M$, så $x - 2 \in M$.

Sagt med naturlig språk: $M$ er den minste mengden som inneholder $1$ og
som er lukket under operasjonene som henholdsvis legger til og trekker fra to.

Hvilken mengde er $M$?