Kapittel 9 – Tillukninger og induktivt definerte mengder / Tillukninger av binære relasjoner

Definisjon: Tillukning av en binær relasjon

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

La $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$ være en relasjon på mengden $\{1, 2, 3, 4\}$.

Det kan være lurt å tegne relasjonen som prikker og piler slik som i videoen!

Hvilken av disse er den refleksive tillukningen av $R$?

Test deg selv

Hvilken av disse er den symmetriske tillukningen av $R$?

Test deg selv

Hvilken av disse er den transitive tillukningen av $R$?