Kapittel 9 – Tillukninger og induktivt definerte mengder / Tillukninger av mengder

Definisjon: Lukket mengde

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Se side 8 i boka hvis du er usikker på hvilke tall som er med i disse mengdene.

Hvilke av disse mengdene er lukket under subtraksjon?

Test deg selv

Hvilke av disse mengdene er lukket under multiplikasjon?

Test deg selv

Hvilke av disse mengdene er lukket under å ta kvadratrot?