Kapittel 9 – Tillukninger og induktivt definerte mengder / Introduksjon