Kapittel 8 – Litt mer mengdelære / Uendelighet, kardinalitet, tellbarhet og overtellbarhet

Definisjon: Tellbarhet

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

I videoen settes det opp en tabell for en bijektiv funksjon $f(x)$ fra $\mathbb{N}$ til $\mathbb{Z}$ for å vise at $\mathbb{Z}$ er en tellbar mengde.

$$\begin{array}{c|ccccccccccccccccc}x&0&1&2&3&4&5&6&7&8&9&10&11&12&13&14\\\hline f(x)&0&-1&1&-2&2&-3&3&-4&4&-5&5&-6&6&-7&7\end{array}$$

Hvilket «nummer» får heltallet $-42$ i denne opptellingen? Mer presist, for hvilken $x$ er $f(x) = -42$?