Kapittel 8 – Litt mer mengdelære / Uendelighet, kardinalitet, tellbarhet og overtellbarhet

Definisjon: Kardinalitet

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

La $A = \{1,2,3\}$. Hva er kardinaliteten til $A$, det vil si $\left\vert{A}\right\vert$?

Test deg selv

La $A = \{1,2,3\}$. Hva er kardinaliteten til potensmengden til $A$? (Altså, hva er $\left\vert{\mathcal{P}(A)}\right\vert$?)

Test deg selv

Har mengden av naturlige tall og mengden av naturlige oddetall lik kardinalitet?

Oppgave

La $3\mathbb{N}$ være mengden av alle naturlige tall som er delelig på $3$. Hvilke av disse påstandene er riktig?