Kapittel 8 – Litt mer mengdelære / Mengdekomplementet og den universelle mengden

Definisjon: Komplementet til en mengde

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

La den universelle mengden være $U = \{ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 \}$, og gitt mengdene $A = \{1,3,5,7,9\}$ og $B = \{ 5,6,7,8,9 \}$.

Hvilke av disse naturlige tallene er elementer i $\overline{ A \cup B }$?

Test deg selv

La nå den universelle mengden være mengden av heltall, $\mathbb{Z}$. Hvilke av disse objektene er elementer i komplementet til mengden av partall? (Mengden av partall kan beskrives som mengden $\{ 2n \mid n \in \mathbb{Z} \}$. Dette er mengdebyggernotasjon fra kapittel 1.)