Kapittel 7 – Funksjoner / Funksjoner som objekter

Funksjoner som objekter

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Vi bruker sammensetningsfunksjonen til å lage sammensetningen av funksjonene $$f : \{1,2,3,4\} \rightarrow \{1,2,3\} \text{ og } g : \{1,2,3\} \rightarrow \{1,2,3,4,5\}$$ der $$f = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}$$ og $$g = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,5 \rangle \}\text.$$ Hvilken av disse funksjonene er lik $(g \circ f)$?