Kapittel 7 – Funksjoner / Operasjoner

Definisjon: Operasjon

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Er gangefunksjonen (multiplikasjon) en operasjon på mengden av naturlige tall?

Test deg selv

Er etterfølgerfunksjonen $s(x) = x + 1$ en operasjon på mengden $\{1,2,3,4,5\}$?

Test deg selv

Er delefunksjonen (divisjon) en operasjon på mengden av reelle tall? (Hint: Er det noen tall du ikke kan dele med?)

Test deg selv

$f = \{ \langle \langle 0,0 \rangle, 0 \rangle, \langle \langle 0,1 \rangle, 1 \rangle, \langle \langle 1,0 \rangle, 1 \rangle, \langle \langle 1,1 \rangle, 0 \rangle \}$ er en binær operasjon på mengden $\{ 0,1 \}$.

$f(0,1) =$

Test deg selv

$f = \{ \langle \langle 0,0 \rangle, 0 \rangle, \langle \langle 0,1 \rangle, 1 \rangle, \langle \langle 1,0 \rangle, 1 \rangle, \langle \langle 1,1 \rangle, 0 \rangle \}$ er en binær operasjon på mengden $\{ 0,1 \}$.

$f(1,1) =$

Legg merke til at definisjonsområdet til $f$ er mengden $\{0,1\}^{2} = \{0,1 \} \times \{ 0,1 \} = \{ \langle 0,0 \rangle, \langle 0,1 \rangle, \langle1,0 \rangle, \langle 1,1 \rangle \}$ og verdiområdet til $f$ er mengden $\{0,1 \}$. Vi har dermed at $f$ er en funksjon fra $\{0,1\}^{2}$ til $\{0,1\}$.