Kapittel 7 – Funksjoner / Sammensetning av funksjoner

Definisjon: Sammensetning av funksjoner

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Legg merke til at mengden som utgjør verdiområdet til $f$ må være lik mengden som utgjør definisjonsområdet til $g$ for at sammensetningen av $f$ og $g$, $(g \circ f)$, skal være veldefinert.

Test deg selv

La $f$ og $g$ være gitt på følgende måte:

 • $f : \{1,2,3\} \rightarrow \{a,b,c,d\}$ er funksjonen $\{ \langle 1,a \rangle, \langle 2,b \rangle, \langle 3,d \rangle \}$
 • $g : \{a,b,c,d\} \rightarrow \{4,5\}$ er funksjonen $\{ \langle a,4 \rangle, \langle b,5 \rangle, \langle c,4 \rangle, \langle d,5 \rangle \}$

Hva er $(g \circ f)(1)$?

Utfordring

La $f$ og $g$ være gitt på følgende måte:

 • $f : \{1,2,3\} \rightarrow \{a,b,c,d\}$ er funksjonen $\{ \langle 1,a \rangle, \langle 2,b \rangle, \langle 3,d \rangle \}$
 • $g : \{a,b,c,d\} \rightarrow \{4,5\}$ er funksjonen $\{ \langle a,4 \rangle, \langle b,5 \rangle, \langle c,4 \rangle, \langle d,5 \rangle \}$

Hva er $(g \circ f)(2)$?

Test deg selv

La $f$ og $g$ være gitt på følgende måte:

 • $f : \{1,2,3\} \rightarrow \{a,b,c,d\}$ er funksjonen $\{ \langle 1,a \rangle, \langle 2,b \rangle, \langle 3,d \rangle \}$
 • $g : \{a,b,c,d\} \rightarrow \{4,5\}$ er funksjonen $\{ \langle a,4 \rangle, \langle b,5 \rangle, \langle c,4 \rangle, \langle d,5 \rangle \}$

Hva er $(g \circ f)(3)$?

Test deg selv

La $f$ og $g$ være gitt på følgende måte:

 • $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ er funksjonen som er slik at $f(x) = 3x$
 • $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ er funksjonen som er slik at $g(x) = x - 5$.

Hva er $(g \circ f)(2)$?

Test deg selv

La $f$ og $g$ være gitt på følgende måte:

 • $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ er funksjonen som er slik at $f(x) = 3x$
 • $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ er funksjonen som er slik at $g(x) = x - 5$.

Hva er $(g \circ f)(-4)$?

Test deg selv

La $f$ og $g$ være gitt på følgende måte:

 • $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ er funksjonen som er slik at $f(x) = 3x$
 • $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ er funksjonen som er slik at $g(x) = x - 5$.

Hva er $(f \circ g)(7)$?