Kapittel 7 – Funksjoner / Injektive, surjektive og bijektive funksjoner

Definisjon: Bildemengden til en funksjon

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Gitt funksjonen $f : \{a,b,c\} \rightarrow \{1,2,3,4\}$ slik at $f = \{ \langle a,1 \rangle, \langle b,4 \rangle, \langle c,3 \rangle \}$.

La $X = \{a,c\}$. Hvilke av disse er elementer i $f[X]$ (bildet av $X$ under $f$)?

Test deg selv

Gitt funksjonen $f : \{a,b,c\} \rightarrow \{1,2,3,4\}$ slik at $f = \{ \langle a,1 \rangle, \langle b,4 \rangle, \langle c,3 \rangle \}$.

Hvilke elementer er med i bildemengden til $f$?