Kapittel 7 – Funksjoner / Injektive, surjektive og bijektive funksjoner

Definisjon: Injektiv funksjon

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Hvilke av disse funksjonene fra $\{ 1,2,3 \}$ til $\{ a,b,c,d \}$ er injektive?

Test deg selv

Gitt en injektiv funksjon $f : \{1,2,3,4\} \rightarrow B$. Hva er det minste antallet elementer $B$ kan inneholde?