Kapittel 7 – Funksjoner / Hva er en funksjon?

Noen funksjoner

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Hvis $v$ er en valuasjon slik at $v(P) = 1$ og $v(Q) = 0$, hva er $v(P \rightarrow Q)$?

Test deg selv

La $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ være etterfølgerfunksjonen slik at $s(x) = x + 1$. Hvilke av disse uttrykkene har da en veldefinert verdi? (Husk at $\mathbb{N}$, mengden av alle naturlige tall, inneholder alle heltall større enn eller lik $0$.)

Test deg selv

La $\text{id}_{\mathbb{N}}$ være identitetsfunksjonen på $\mathbb{N}$. Hvilke av disse påstandene er sanne?