Kapittel 7 – Funksjoner / Hva er en funksjon?

Definisjons- og verdiområde

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Når du visualiserer funksjoner slik som i slutten av denne videoen skal det altså gå nøyaktig en pil ut fra hvert element i definisjonsområdet.

Test deg selv

Gitt en funksjon $\{ \langle a,4 \rangle, \langle b,2 \rangle, \langle c,1 \rangle \}$ fra $\{a,b,c\}$ til $\{ 1,2,3,4\}$. Hvilke av disse objektene er elementer i definisjonsområdet?

Test deg selv

Gitt en funksjon $\{ \langle a,4 \rangle, \langle b,2 \rangle, \langle c,1 \rangle \}$ fra $\{a,b,c\}$ til $\{ 1,2,3,4\}$. Hvilke av disse objektene er elementer i verdiområdet?