Kapittel 7 – Funksjoner / Hva er en funksjon?

Definisjon: Funksjon

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Hvilke av disse relasjonene fra $\{ 1,2,3,4 \}$ til $\{a,b,c\}$ er funksjoner?

Test deg selv

Hvilke av disse relasjonene på $\{ 7,8,9 \}$ er funksjoner?

Test deg selv

La $f = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,5 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 5,2 \rangle \}$ være en funksjon på $\{1,2,3,4,5\}$.

$f(1) =$

Test deg selv

La $f = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,5 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 5,2 \rangle \}$ være en funksjon på $\{1,2,3,4,5\}$.

$f(4) =$

Test deg selv

La $f = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,5 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 5,2 \rangle \}$ være en funksjon på $\{1,2,3,4,5\}$.

$f\big(f(3)\big) =$