Kapittel 6 – Relasjoner / Introduksjon

Introduksjon

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Som illustrert på figuren side xiii i forordet i boka, så går vi nå tilbake til å se på grunnleggende matematiske begreper etter å ha jobbet med logikk og bevismetoder en stund. I de neste kapitlene skal vi bygge videre på det vi har lærte om mengder i kapittel 1. Vi skal lære om relasjoner i dette kapitlet, funksjoner i kapittel 7 og mer om mengdelære i kapittel 8. Mange av definisjonene i disse kapitlene vil bygge på definisjonene av mengder, tupler og kartesisk produkt fra kapittel 1, så det er en god idé å repetere disse definisjonene før du går videre.