Kapittel 6 – Relasjoner / Introduksjon

Introduksjon

Som illustrert på figuren side xiii i forordet i boka, så går vi nå tilbake til å se på grunnleggende matematiske begreper etter å ha jobbet med logikk og bevismetoder en stund. I de neste kapitlene skal vi bygge videre på det vi har lærte om mengder i kapittel 1. Vi skal lære om relasjoner i dette kapitlet, funksjoner i kapittel 7 og mer om mengdelære i kapittel 8. Mange av definisjonene i disse kapitlene vil bygge på definisjonene av mengder, tupler og kartesisk produkt fra kapittel 1, så det er en god idé å repetere disse definisjonene før du går videre.