Kapittel 5 – Bevis, formodninger og moteksempler / Bevismetoder

Bevis ved tilfeller

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Det å sette opp en sannhetsverditabell for å vise at en formel er en tautologi (alle valuasjoner gjør formelen sann) eller at en formel er en logisk konsekvens av en annen (alle valuasjoner som gjør den ene formelen sann gjør den andre formelen sann), er også eksempler på bevis ved tilfeller. Man undersøker alle tilfellene med en sannhetsverditabell. (Man må ha tekst ved siden av sannhetsverditabellen også som forklarer hva den viser.)