Kapittel 5 – Bevis, formodninger og moteksempler / Bevismetoder

Definisjon: Direkte bevis

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Vi skal bevise påstanden «Hvis $(P → Q)$ og $(Q → R)$ er sanne, så er $(P → R)$ sann» med et direkte bevis. Hvordan skal vi begynne?

Test deg selv

Anta at du skal bevise en påstand på formen «Hvis $F$, så $G$». Holder det å vise at hvis $F$ er sann, så er $G$ sann, eller må dugså undersøke hva som skjer når $F$ er usann?