Kapittel 4 – Utsagnslogiske begreper / Fellestimer H16

Repetisjon og gjennomgang av noen oppgaver

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)
 • 2:20  Tilordning av sannhetsverdier til utsagnsvariabler og tolkning av utsagnslogiske formler
 • 13:45  Sannhetsverditabell for å vise at to formler er ekvivalente
 • 20:45  Hvordan finne hovedkonnektivet i en formel, altså hva slags type formel det er
 • 26:30  Sannhetsverditabell med 3 utsagnsvariabler
 • 30:10  Logisk konsekvens
 • 40:35  Tautologi/gyldighet og motsigelse/kontradiksjon
 • 42:20  -- Tilbake til logisk ekvivalens og logisk konsekvens
 • 46:55  Er alle formler en logisk konsekvens av en kontradiktorisk formel?
 • 58:10  Veldig nyttige ekvivalenser å kjenne til
 • 1:05:15  Oppgave 3.11 (c)
 • 1:17:35  Oppgave 2.3 (d)