Kapittel 4 – Utsagnslogiske begreper / Avgjøre om en formel er gyldig eller oppfyllbar