Kapittel 4 – Utsagnslogiske begreper / Tautologi/gyldighet og motsigelse/kontradiksjon

Definisjon: Motsigelse/kontradiksjon

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Hvilke av disse formlene er kontradiksjoner?