Kapittel 4 – Utsagnslogiske begreper / Logisk konsekvens

Hva følger fra hva?

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Utfordring

Anta at følgende formler er sanne:

$P \ \ \ \ \ (P \rightarrow Q) \ \ \ \ \ (P \lor R) \ \ \ \ \ (\neg Q \lor \neg S) \ \ \ \ \ (T \rightarrow S)$

Hvilke av disse formlene kan vi med sikkerhet vite at er sanne da? (Det er lurt
å skrive ned formlene over på et ark og skrive 1 eller 0 over utsagnsvariablene
og konnektivene etter hvert som du finner frem til sannhetsverdiene slik Roger
gjør i videoen over. Det første du kan se er at P har sannhetsverdien 1.)