Kapittel 3 – Semantikk for utsagnslogikk / Kapitteltest

Kapitteltest – Kapittel 3

Test deg selv

Hvilke av påstandene er sanne?