Kapittel 1 – Grunnleggende mengdelære / Kapitteltest

Kapitteltest – Kapittel 1

Oppgave

Anta at $M = \big\{ 1,2, \{ 1,3 \}, \{ 2,3 \}, \{ 1,2,3 \} \big\}$. Hvilke av påstandene er sanne?

Oppgave

Hvilke av påstandene er sanne?

Oppgave

Hvilke av påstandene er sanne for alle mengder $A$, $B$ og $C$?

Oppgave

Hvor mange delmengder har mengden $\{ a, b, 4 \}$?

Hint: Antall delmengder av en mengde er kun avhengig av antall elementer i mengden. Se Roger løse en tilsvarende oppgave for å finne antall delmengder av en mengde med fire elementer her.

Oppgave

Hvor mange delmengder har mengden $\{ 1, 2, \{ 1,2 \}, b, \langle 3,a,c \rangle \}$ ?

Oppgave

Hvilke påstander er sanne?