Kapittel 1 – Grunnleggende mengdelære / Tupler og produkter