Kapittel 1 – Grunnleggende mengdelære / Konstruksjon av mengder

Mengder av mengder

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

I hvilke av disse mengdene er $\{ b \}$ et element?

(I de fleste av test deg selv-oppgavene ser vi på symbolene $a$, $b$, $c$
og så videre som egne tegn og ikke som variabler som står for noe annet.)

Oppgave

Hvor mange elementer er det i mengden $\{1, \{2, 3\}, \{4, \{5, 6\}\}, 7\}$?