Kapittel 1 – Grunnleggende mengdelære / Konstruksjon av mengder

Konstruksjon av mengder med mengdebygger

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Hvilken av disse mengdene er lik $\{ n \mid n \in \mathbb{Z} \text{ og } n \gt -3 \text{ og } n \leq 5 \}$?

Oppgave

Gitt mengdene A = $\{ 1, 2, 3 \}$ og B = $\{ 2, 3, 4 \}$. Hvilken av disse mengdene er lik $\{ x \mid x \in A \text{ eller } x \in B \}$?

Oppgave

Gitt mengdene A = $\{ 1, 2, 3 \}$ og B = $\{ 2, 3, 4 \}$. Hvilken av disse mengdene er lik $\{ x \mid x \in A \text{ og } x \in B \}$?