Kapittel 1 – Grunnleggende mengdelære / Hva er en mengde?

Eksempel: Mengder og elementer

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Mengden $\{2, 4, 6\}$ er lik mengdene...

Oppgave

Hvilke av disse objektene er element i mengden $\{1, 2, c\}$?

Mot slutten av denne videoen går Roger inn på skillet mellom syntaks og semantikk, to begreper som er sentrale i dette kurset. Ett av disse begrepene har å gjøre med symbolene vi bruker, mens det andre begrepet har å gjøre med meningen vi tillegger symbolene. Hvilket begrep tror du har å gjøre med hva?

Hvis du er nysgjerrig kan du sjekke ut introduksjonen til disse begrepene på Wikipedia: Syntax_(logic) og Semantics.