Kapittel 1 – Grunnleggende mengdelære / Hva er en mengde?

Definisjon av mengde og eksempler

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Hvilke av disse uttrykkene angir mengder?

(Kryss av de riktige alternativene, og trykk «Sjekk svar». Trykk «Vis løsning og forklaringer» til slutt for å se en forklaring og riktig svar.)

Utfordring

En av disse påstandene er ikke sann. Ser du hvilken? (Bruk punktene i definisjonen av mengde.)